De SIDG ploeg


West-Friese colleges willen door met Werkorganisatie

De burgemeesters en wethouders hebben unaniem groen licht gegeven voor de oprichting van de Werkorganisatie West-Friesland. Samen met leer-werkbedrijf Op/maat werkten zij een bedrijfsplan uit voor de nieuwe organisatie. Met de Werkorganisatie verbeteren de gemeenten de dienstverlening aan de werkgevers en werkzoekenden en voeren zij de nieuwe Participatiewet samen uit. De nieuwe Participatiewet betekent dat gemeenten meer moeten doen met minder geld.

Dienstverlening op maat
De talenten van mensen en de wensen van de werkgever komen centraal te staan. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Ze krijgen hulp waar nodig, vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het doel is vooral om passend werk te vinden voor mensen. Regulier waar dat kan, en beschut waar het moet.

Herkenbare organisatie
Werkgevers werken straks met één herkenbare organisatie samen om zoveel mogelijk West-Friese werkzoekenden aan het werk te helpen. Dat werkt veel beter dan samenwerken met zeven gemeenten én Op/maat. Werkzoekenden hebben in West-Friesland vanaf 1 januari 2015 alleen nog te maken met óf het UWV óf de Werkorganisatie, dat is voor ook hen veel duidelijker.

Verdere besluitvorming
Het streven is dat de Werkorganisatie West-Friesland op 1 januari 2015 van start gaat. Nu de West-Friese colleges akkoord zijn met het bedrijfsplan, moeten de gemeenteraden nog groen licht geven voor de oprichting van de Werkorganisatie. Deze besluitvorming vindt in januari en februari 2014 plaats.