Netwerken zijn nu Arbeid Advies Teams (AAT)

Een deel van de jongeren van het Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) ondervindt problemen bij het vinden en behouden van werk. Deze jongeren, maar ook de werkgevers die deze jongeren in dienst nemen, hebben behoefte aan meer ondersteuning en begeleiding dan alleen de school kan bieden. 
Het ArbeidsAdviesTeam (AAT) is een regionaal samenwerkingsverband van praktijkscholen, VSO-scholen, UWV, gemeenten, (jeugd)zorg en werkgevers(servicepunt). Hier worden krachten en middelen gebundeld om meer jongeren vanuit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs door te laten stromen naar een zo regulier mogelijke werksituatie. Het verbindt leerlingen, ouders, scholen, werkgevers en ondersteunende partijen aan deze ambitie en ondersteunt hen bij de uitvoering ervan. (meer)