"Kerst op het plein"

STEUN 3FM SERIOUS REQUEST
WAT: KERST OP HET PLEIN
WAAR: PRAKTIJKSCHOOL Westfriesland

Het regeerakkoord 'Bruggen Slaan' dat de partijen VVD en PvdA hebben opgesteld heeft voor de leerlingen in het praktijkonderwijs (PrO) dramatische gevolgen. Door een ongelukkige stapeling van maatregelen en effecten wordt de toekomst van 27.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in de waagschaal geplaatst. Het levert de schatkist niets op, het kost aantoonbaar geld. Het praktijkonderwijs is daarom boos en teleurgesteld en protesteert tegen de voornemens in het regeerakkoord die het PrO in de kern van haar opdracht treffen: jongeren die moeite hebben met leren en die op afstand staan tot de arbeidsmarkt, aan het werk helpen. (Meer)