Hoe gaat het met onze oud leerlingen?

Alle Praktijkscholen in Nederland volgen hun oud leerlingen wanneer deze van school af gaan. Door de nazorg coördinatoren, in ons geval Kitty Vergeer, worden deze gegevens twee keer per jaar ingevoerd in de Uitstroommonitor Praktijkonderwijs. Deze gegevens worden ook gebruikt door de onderwijsinspectie om te controleren of we aan onze wettelijke opdracht voldoen.

  • Minimaal 90% van de leerlingen wordt geplaatst in werk, onderwijs of een traject gericht op het het verkrijgen van werk of een opleiding.
  • Minimaal 75% van de uitstroom is te kenschetsen als bestendig.
Via de link kunt u de landelijke gegevens vinden, de cijfers van onze school zijn later in het jaar ook terug te vinden in de Vensters van Verantwoording.