Einde van de stagevergoeding komt in zicht....

Zoals al eerder gemeld in deze nieuwsbrief, lopen de inkomst voor de stagevergoeding terug. Er gaat sinds het begin van dit schooljaar meer geld uit dan er binnenkomt van de stagebedrijven. Dit kunnen we dus niet volhouden. We hebben helaas het volgende moeten besluiten.

  • De leerlingen die groepsstage lopen krijgen per half schooljaar betaalt. Dit betekent dat op 10 december het geld voor het eerste half jaar is overgemaakt. Hierna krijgen de leerlingen wanneer ze over gaan naar hun individuele stage, naast hun Meesterproef certificaat een cadeaubon die op school besteed kan worden, in de schoolwinkel of bij Otje.
  • De leerlingen die individueel stage lopen krijg de vaste dagvergoeding. Leerlingen met een Wajong uitkering krijgen die niet. We kijken elke 2 maanden of we de vast dagvergoeding kunnen blijven betalen. Zo niet wordt het beschikbare geld verdeeld over het aantal stagedagen die alle stagiairs die maand hebben gewerkt. We gaan er helaas van uit dat na dit schooljaar de stagevergoeding stopt.  Peer Scheepers