Plaatsingsbonus 2.0 voor jongeren zonder startkwalificatie beschikbaar

Werkgevers kunnen tot € 2.000 op jaarbasis ontvangen als zij een jongere een (leer)baan aanbieden.
Daarnaast zijn er jobcoaches beschikbaar die extra begeleiding voor de jongeren verzorgen.
De Plaatsingsbonus is er als stimulering voor werkgevers die jongeren uit Noord-Holland Noord zonder startkwalificatie van 16 tot en met 27 jaar aan een baan, leerwerkplek of stage helpen. Tot eind 2014 hebben werkgevers recht op een subsidie tot maximaal € 2.000 op jaarbasis voor de kosten van opleiding en begeleiding. Er zijn in totaal 700 Plaatsingsbonussen te vergeven. Of men recht heeft op de subsidie en waar deze kan worden aangevraagd vindt men op www.subsidiecalculator.nl.