Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…

hoe gaan we hier mee om?
Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…
Voor jongeren zijn sociale media een vanzelfsprekend deel van hun leven. Snel contact staat voorop. Zonder al te veel toezicht van ouders, docenten, moderator en/of politie staan ze direct in verbinding met vrienden, ‘vrienden van vrienden’ en onbekenden. Dat biedt veel mogelijkheden om te leren, om de wereld en hun eigen ik te ontdekken. Deze generatie doet eigenlijk niets anders dan hun ouders. Zij hebben dezelfde behoefte aan verbinding en passen zich aan om ergens bij te horen. Het belangrijke
verschil is dat zij meer middelen tot hun beschikking hebben. Contact met klasgenoten beperkt zich niet langer tot het schoolplein of schooltijden. Dat brengt ook risico’s met zich mee. Grenzen zijn niet altijd duidelijk en jongeren verleggen deze ook nog eens graag. Ze geven zomaar persoonlijke informatie prijs, maken ruzie of geven zich voor de webcam letterlijk bloot. Groepsdruk, intimidatie, agressie, pesten en bedreiging vinden òòk online plaats. Vaak buiten het gezichtsveld van ouders en docenten, maar met een enorme impact wanneer het escaleert. En dat stopt niet voor de schoolpoort.