Ook premiekorting voor jongeren zonder indicatie.In de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 introduceert staatssecretaris Weekers van Financiën in de Wet financiering sociale verzekeringen een premiekorting voor jongere werknemers. De regeling is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW-of bijstandsuitkering ontvangen.
Deze nieuwe regel was tot nu toe voorbehouden aan jongeren met een indicatie. De komende twee jaar kan het voor alle werkeloze jongeren worden toegepast (dus ook voor oud Pro leerlingen wiens indicatie periode na 5 jaar is verlopen)
Het is een regeling van tijdelijke aard die is gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. De werkgever ontvangt zolang de betreffende jongere in dienst is twee jaar premiekorting, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017. Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en er moet ten minste sprake zijn van een halfjaarcontract. De regeling moet in werking treden op 1 juli 2014. Wel komen indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking. De korting bedraagt € 3500 per jaar. (lees hier alle voorwaarden)