Nazorg


Als je van school af bent, word je nog één of twee jaar begeleid, dat is de nazorg.
Dat betekent dat de nazorgcoördinator Kitty Vergeer je komt opzoeken op je werkplek of bij je opleiding.
Samen kijken jullie dan hoe het met je gaat en of de Praktijkschool nog iets voor je kan regelen.
Misschien heb je wat extra hulp nodig om bij je werkgever te kunnen blijven werken of heb je moeite met je opleiding. Behalve met jou, praat de nazorgcoördinator ook met je werkgever, je mentor en met je ouders.
De contacten die we met elkaar hebben zijn minder vaak dan tijdens je stageperiode, zo’n drie keer per jaar.
Als het nodig is of als jij of je werkgever dat prettig vinden, kunnen de bezoekjes ook regelmatiger worden. Dan kan een jobcoach jou verder helpen.