Wat is jouw Plan?

In onze school wordt gewerkt met het Individueel Ontwikkelplan (I.O.P.).
De leerling wordt op deze wijze medeverantwoordelijk voor de invulling van zijn eigen schoolloopbaan.
Het IOP komt tot stand tijdens de gesprekken tussen de mentor en de leerling. Al coachend begeleidt de leraar de leerling bij het kiezen van (realistische en haalbare) doelen (toekomstig beroep) en het uitstippelen en bewandelen van de weg hiernaar toe. Ook de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit IOP. Zij worden aangemoedigd mee te denken over de doelen en de weg die voor hun kind nodig is om deze doelen (rond zelfredzaamheid, arbeidsintegratie en diplomering) te bereiken. Hieronder een filmpje gemaakt bij ons op school, Marieke Wehnes is in gesprek met een (oud) leerling rond het invullen van zijn competentie meter.
Komt de leerling in de bovenbouw dan gaat hij verder werken aan zijn individueel ontwikkelplan. De leerling wordt gestimuleerd om na te denken over wat hij wil leren. Naast de leerwens van de leerling speelt ook de vraag vanuit de maatschappij en arbeidsmarkt een rol. De mentor begeleidt dit proces. Hoe is het geregeld? Aan de hand van een IOP-gesprek maakt de leerling met hulp van zijn mentor een plan. Hierin staat beschreven waaraan de leerling de komende tijd gaat werken.
In het I.O.P. staat:
  • Wat wil je leren?
  • Hoe gaan we dat vorm geven?
  • Wat kan je op school doen?
  • Wat kan je thuis doen?
  • Wat kan de mentor voor jou betekenen?
  • Wat is je leerstijl?
De leerling bepaald zijn plan en het is een uitdaging voor de school om de leerling te helpen daar in de tijd vorm aan te geven. De mentor begeleidt de leerling om zijn leerwens om te zetten in een haalbaar en nuttig leerprogramma.