Prozo, uw mening telt

Alle collega's op school krijgen binnenkort via mail een uitnodiging om een feedback-vragenlijst in te vullen over ‘ons product’, de Praktijkschool Westfriesland.
We gaan dit schooljaar ook weer ouders, leerlingen, stagebedrijven en externe relaties bevragen. De ouders van leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 worden gevraagd om, na een IOP gesprek op school, de (anonieme) vragenlijst in te vullen. De ouders van leerlingen uit de klassen 4 en 5, stage bedrijven en externe relatie krijgen de vraag via de mail of weer via deze nieuwsbrief. De Prozo vragenlijst is erg belangrijk voor ons. Het is een manier om zicht te krijgen op wat onze partners over de afgelopen periode hebben ervaren op school, tijdens bedrijf- of thuis bezoeken. We kunnen ons alleen verbeteren met uw feedback. De oude scores vindt u in de linker kolom onder de bovenstaande afbeelding en Hier verwerkt in de Vensters van Verantwoording.

Open het onderzoek

reflectie op stages in het praktijkonderwijs
Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de invoering van de Entreeopleidingen in het MBO, is het de verwachting dat het praktijkonderwijs zich weer meer op zijn oorspronkelijke wettelijke taak moet richten: onderwijs verzorgen op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap met het accent op toeleiden naar arbeid en het behouden van die arbeid. 
Daarnaast speelt de vraag in welke mate het individueel ontwikkelingsplan (IOP), als wettelijke verplichting naar alle scholen, een rol speelt in de stage van elke leerling.
Het Platform Praktijkonderwijs vond in bovenstaande aanleiding om met de scholen voor praktijkonderwijs het gesprek aan te gaan waarmee de inhoud van de stage en het eindresultaat van de stage mogelijk verbeterd kunnen worden.
De doelstelling van de opdracht van het Platform Praktijkonderwijs luidt: “Het verhogen van de effectiviteit van de stage als middel tot arbeidsvoorbereiding en blijvende arbeid in directe relatie tot het IOP van de leerling door het opstellen en aanbieden van een ‘Reflectie op stages in het praktijkonderwijs’.”
Onze school was ook uitgekozen voor het onderzoek, Cees Hoedjes, mede auteur van het onderzoek heeft tijdens een bezoek zowel leerlingen, stage bedrijven als de stagesectie geïnterviewd.