Noppes opent een winkel in Volendam.

VOLENDAM - Kringloopwinkel Noppes opent eind deze maand, begin november een winkel in Volendam. Het wordt de zevende vestiging van het bedrijf dat zijn oorsprong vindt in de sociale werkvoorziening en het terugdringen van de afvalberg. De nieuwe winkel komt aan de Julianaweg 131 en moet volgens planning in Volendam 400.000 kilo goederen aanbieden voor hergebruik. Op dit moment is Noppes bezig met het inzamelen van de noodzakelijke spullen. Medewerkers voor de winkel worden opgeleid in de vestiging in Purmerend. Het gaat specifiek om 25 mensen van Baanstede, veelal afkomstig uit de gemeente Edam-Volendam.
Mooi nieuws voor Noppes, maar minder goed voor de Praktijkschool. We gaan met de opening van de nieuwe vestiging bedrijfsleider Peter Sloots verliezen als enthousiaste en gastvrije partner. Peter had altijd tijd en maakte mogelijk wat moeilijk leek. Zijn collega's van Noppes in Stedebroec en wij van de Praktijkschool gaan hem missen. We begrijpen het, je nieuwe werk op fiets afstand. Maar voor een kop koffie is Volendam een eind rijden...
Heel veel succes Peter en bedankt namens ons allemaal!


open schets
Uitdagingen op de arbeidsmarkt, regio beeld oktober 2013 
Op dit moment is de situatie op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden moeilijk. Hoewel een aantal sectoren nog kansen biedt is het perspectief, zeker voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, slecht. Aan de andere kant kan op termijn krapte ontstaan in sectoren waar nu nog voldoende kandidaten beschikbaar zijn. Op verschillende manieren zoeken werknemers, overheid en opleiders hier naar de samenwerking.
Verdere toename geregistreerde werkzoekenden 
Komende periode neemt het aantal geregistreerde werkzoekenden in Noord-Holland Noord naar verwachting verder toe tot bijna 22.000 (7,2%) eind 2014.Inclusieve arbeidsmarkt als speerpunt Verschillende partijen in de regio zoeken elkaar op als het gaat om het invullen van vacatures en/of het bemiddelen van werkzoekenden. In het programma de Inclusieve arbeidsmarkt bundelen gemeenten, UWV, werkgevers en onderwijsorganisaties hun krachten om zo veel mogelijk mensen duurzaam aan het werk te helpen. Dit project heeft al geresulteerd in een werkgeversbenadering in de regio door gemeenteclusters en UWV gezamenlijk en heeft als uiteindelijk doel zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden en daarmee al het arbeidspotentieel in de regio te benutten.