Kluisjescontrole op scholen in Stede Broec

Op drie scholen voor voortgezet onderwijs in Stede Broec is donderdag 3 oktober onderzoek gedaan naar de inhoud van de leerlingenkluisjes. Bij de controle zijn drugshonden ingezet die in aanwezigheid van de politie de kluisjes controleerden bij de Praktijkschool Westfriesland, het Martinuscollege en het Clusius College. Bij de controle zijn geen drugs aangetroffen. Bij de scholen staat veiligheid hoog in het vaandel. Vorig jaar hebben de scholen voor het voortgezet onderwijs in Stede Broec, het Openbaar Ministerie, de Politie Noord-Holland Noord en de gemeente Stede Broec het ‘Convenant Veilige School’ ondertekend. Hiermee verplichten de partijen zich in te zetten voor het creĆ«ren van een veilig klimaat in en om de binnen de gemeente Stede Broec gelegen middelbare scholen.Omdat de gemeente Stede Broec het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren als speerpunt van haar beleid heeft genoemd, wordt ook dit besproken in het regulier overleg met de drie scholen. De gemeente probeert de scholen waar mogelijk te ondersteunen bij de aanpak van het alcohol- en drugsgebruik. Een van de afspraken die de gemeente met de scholen heeft gemaakt is een periodieke kluisjescontrole.
Drie drugshonden hebben deze dag ongeveer 2900 kluisjes gecontroleerd. De controle was speciaal gericht op de aanwezigheid van drugs. Burgemeester Goldschmeding was ook aanwezig tijdens de controles. “Dit laat zien dat je met preventie en een goede samenwerking tussen scholen, politie en gemeente veel kunt bereiken. Tijdens de controle is in geen enkel kluisje drugs aangetroffen”.
De scholen en de gemeente willen een duidelijk signaal aan leerlingen en ouders afgeven dat zij er alles aan zullen doen om drugs op en in de omgeving van school te weren. De inzet van de drugshonden is vooral preventief en als signaal naar buiten bedoeld. Alledrie de scholen kregen na afloop van de controles complimenten van de organisatie die de speurhonden inzet voor hun drugsvrije school en de medewerking. De scholen zijn drugsvrij en doen er alles aan om dit zo te behouden!