(Emovo) onderzoek onder 2e en 4e klassers


Dit najaar start vindt een grootschalig onderzoek (Emovo genoemd) plaats onder alle leerlingen van de 2e en 4e klassen van het voortgezet onderwijs in de regio. Tijdens een lesuur op school vullen de leerlingen een vragenlijst in via internet. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten, leefstijl, school en vrije tijd.De GGD is verantwoordelijk voor de inhoud van de vragenlijst. De vragenlijst is vertrouwelijk en deantwoorden worden vertrouwelijk verwerkt.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Op basis hiervan adviseert de GGD scholen en gemeenten over hun gezondheidsbeleid. Scholen ontvangen na afloop een rapportage met bewerkte groepsgegevens van hun eigen leerlingen; deze informatie is nooit te herleiden naar individuele leerlingen. 
Het beheer, de bewerking en de analyse van de gegevens uit Emovo vallen onder het privacyreglement van de GGD. De resultaten van het onderzoek worden halverwege 2014 verwacht. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen van de 2e en 4e klas krijgen enkele weken vóór de afname van het Emovo- onderzoek hierover per mail meer informatie via school. (lees hier het hele artikel)


Even een 'bandje' wisselen ?
link naar bedrijf
Michael Dekker is na de vakantie doorgestart met zijn stage bij Frank en Remco. In de zomervakantie heeft hij hier ook veel gewerkt. Frank is heel blij met hem en wil hem zo veel mogelijk ondersteunen in zijn leer traject. Michael toont veel initiatief. De stagegevers zijn zeer tevreden met de inzet van Michael. Er is een zichtbare groei in kunnen en sociale vaardigheden.
Vraag stage gever: graag willen we dat Michael meer dagen komt in de piek tijdens het banden wisselen vanwege winterbanden. Na overleg tussen Michael, ouders en school is dit geregeld.