Gezocht leden voor de ondersteuningsplanraadVanuit de GMR de volgende oproep.

Wat is de ondersteuningsplanraad?
De ondersteuningsplanraad is een orgaan dat betrokken wordt bij de besluitvorming op het gebied van passend onderwijs in het samenwerkingsverband VO west Friesland.
De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het ondersteuningsplan , dat voorgelegd wordt door de Vereniging van schoolbesturen in het samenwerkingsverband, te beoordelen en na te gaan of de aanwezige zorgmiddelen verantwoord worden besteed. Maar het adviseren van het bestuur van de Vereniging kan ook.
De ondersteuningsplanraad is een groep mensen bestaande uit leerlingen, ouders en medewerkers van scholen. In het samenwerkingsverband VO West Friesland willen we graag van elk bestuur een afgevaardigd personeelslid en van elk bestuur ook een vertegenwoordiger van de ouders dan wel de leerlingen.
De ondersteuningsplanraad zal het eerste jaar naar verwachting een keer of drie bij elkaar komen, de jaren daarna zal het zich beperken tot een of twee avonden per jaar.
Ouders en leerlingen die lid zijn van de ondersteuningsplanraad ontvangen voor aanwezigheid op de vergaderingen een vacatie van 50 euro.
Personeelsleden van aangesloten besturen worden door de school gefaciliteerd.
Als je het belangrijk vindt dat er in de regio voor alle leerlingen in de VO leeftijd een goede onderwijsvoorziening is en je wil daar over meedenken, stel je dan kandidaat voor de op te richten ondersteuningsplanraad.
Reacties of vragen kunnen naar mijn e-mailadres: j.derckx@praktijkschoolwf.nl
Met vriendelijke groet,
Joep Derckx