Einde opleiding HAN 2 Fastservice


Voor de zomervakantie hebben we de leerlingen en ouders de mogelijkheid aangeboden om te kiezen voor de twee SVH-cursussen
  • Keukenvaardigheden     fastservice (vervolg HAN 1)
  • Bedieningsvaardigheden fastservice (vervolg HAN 1)
Helaas hebben deze branche opleidingen niet gebracht wat we er van gehoopt hadden. In de zomervakantie bleek dat Horeca Nederland stopt met de subsidie aan het SVH (de aanbieder van de opleidingen). In eerste instantie leek het op een opheffing van het SVH, maar vorige maand kwam het nieuws door dat men een doorstart wilde maken (zie ook nieuwsbrief Oktober). Deze doorstart gaat echter niet op voor deze twee opleidingen. Om ze aan te kunnen blijven bieden, moeten onze leerlingen kunnen lezen en rekenen op een te hoog niveau (2F) en heeft de school een MBO Crebo nummer nodig.
Astrid Spaans heeft samen met Peter Smit er alles aan gedaan om de opleiding alsnog vorm te geven.
Het was voor hen, maar ook voor de leerlingen een onduidelijke en onrustige situatie.
Zonder geschikt lesmateriaal en met geen uitzicht op het beoogde branche certificaat maakte dat we er voor kiezen met deze cursussen te stoppen.
Dit is teleurstellend, voor de leerlingen die ervoor hebben gekozen, maar ook voor ons. De leerlingen en de ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht en krijgen de mogelijkheid om opnieuw te kiezen.

We kunnen wel door met de twee onderstaande branche certificaten
  • Sociale Hygiëne

 De sociale hygiëne richt zich met name op de
verantwoordelijkheden rond de veiligheid van gasten/klanten en personeel in de horeca. Op grond van de Drank- en Horecawet moeten leidinggevende personen in een horecabedrijf  in het bezit zijn van een SVH Verklaring Sociale Hygiëne die wordt afgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Je bent echter niet alleen leidinggevende als je eigenaar bent van een café of restaurant, maar ook als je alleen achter de bar staat of helemaal het enige aanwezige personeelslid bent. In de horeca heb je ook te maken met wetten en regels, waarbij je verantwoordelijk bent voor de naleving ervan en dit moet controleren.
Een voorbeeld is, dat er geen sterke alcoholhoudende drank aan minderjarigen mag worden geschonken.
Voor veel bedrijfstakken is er een gids voor goede praktijken opgesteld, de hygiënecode. Hierin staan regels om de voedselveiligheid en de hygiëne te bewaken. Het werken volgens een hygiënecode geeft aan dat de producent er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de consument veilig voedsel krijgt.