EXTRA UITGAVE een Challenge Day voor Oeganda


De groepen 1A, 1B, 2A, 2B, 2C en 2/3 hebben op maandag 23 september genoten van de Challenge Day bij ons op de Praktijkschool.

Wat is Challenge Day?
Dat is een krachtig eendaags programma, waarin leerlingen en begeleiders een aantal leerprocessen doorlopen, dat wordt  aangeboden door Challenge Day leaders.
Doel van de Challenge Day is:
·       het zelfvertrouwen vergroten
·       negatieve groepsdruk omzetten in positieve steun
·       uitschakelen van pesten, onbegrip, geweld en onderdrukking
Het was een geweldige en leerzame dag! We zullen nog diverse malen terugkomen op de besproken onderwerpen, omdat het zo’n positief effect heeft op de sfeer in de school en in de wereld van de leerlingen.


een Challenge Day voor Oeganda.


Nu wij zo’n Challenge Day hebben meegemaakt, gunnen wij dit ook aan de leerlingen van een school in een ontwikkelingsland. Onze Challenge Day is gesponsord door de Rabobank, en wij gaan nu de handen ineen slaan om als sponsor op te treden voor een Challenge Day op een school in Oeganda (Afrika).
We  hebben we in de maanden oktober en november een aantal sponsoractiviteiten georganiseerd  om geld in te zamelen voor dit doel.


Welke acties zijn er?  

· Een grote sponsor zwem, - ren, -wandel, -tafeltennis actie op donderdag 17 oktober.

U kunt de leerlingen sponsoren vanaf maandag 7 oktober. Zij verkopen loten van € 1,- aan de deur. Met een lot maakt u kans een dinerbon te winnen van ons restaurant “Rondom Vol”. (trekking is 3 december.)

· In ons restaurant ”Rondom Vol “ worden de kosten van het nagerecht gedoneerd

aan de actie Oeganda in de maanden oktober en november

· In Otje worden er ‘broodjes Oeganda’ en ‘Oeganda- ijsjes’ verkocht voor het goede doel

· Op diverse plaatsen in de school is de actie ook waarneembaar.

In de centrale hal is steeds de ‘voorlopige opbrengst’ in euro’s af te lezen op de Oeganda thermometer en in de aula bij Otje wordt de stand van de verkochte broodjes en ijsjes per dag bijgehouden.
 De mentoren van de groepen 1 en 2 besteden in hun lessen aandacht aan dit project

Niet alleen
We voeren echter niet alleen actie voor Oeganda op de Praktijkschool Grootebroek.
Ook  op het Martinus College, het Clusius College en op de RSG Enkhuizen zullen de komende maanden acties worden gevoerd voor Oeganda op allerlei verschillende manieren. Dit kunt u lezen in het dagblad en in div. weekbladen de komende maanden.
Wij bijten als Praktijkschool wel het spits af met onze sponsoractie op 17 oktober.

We hopen op een brede steun vanuit onze omgeving, zodat de actie een groot succes wordt!! We houden u natuurlijk op de hoogte via de volgende nieuwsbrief.