Wat is de Indicatie Leerbeperking en waar is die goed voor?

In klas 3 of 4 krijgen de ouders en verzorgers van alle leerlingen een formulier van het UWV  thuisgestuurd. Er zit een brief bij met uitleg, maar voor ouders die hem nog moeten ontvang hier alvast een toelichting. Allereerst, het gaat niet over een uitkering of iets wat blijven aan een leerling blijft 'kleven'. Het is een tijdelijke voorziening die na 5 jaar weer vervalt. Het is ook vrijwillig, wanneer ouders er geen toestemming voor geven vragen we hem niet aan.
Leerlingen uit het Praktijkonderwijs hebben een leerbeperking, hierdoor kunnen ze geen diploma’s halen in het reguliere onderwijs, dat maakt dat ze moeilijke een arbeidsplek vinden. Vanwege deze achterstand, wordt voor de leerlingen van de Praktijkschool Westfriesland een indicatie leerbeperking aangevraagd. Door deze indicatie kunnen toekomstige werkgevers gebruik maken van de onderstaande regelingen en financiële tegemoetkomingen.
1. Mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapte werknemers
De mobiliteitsbonus is de opvolger van de premiekorting arbeidsgehandicapten. De naam doet vermoeden dat de werkgever mogelijk een bonus ontvangt, maar dat is niet het geval. Feitelijk verandert er weinig, want als u in aanmerking komt voor de mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten mag u premiekorting arbeidsgehandicapten toepassen.Premiekorting maakt het voor bedrijven interessanter om werkzoekenden in dienst te nemen, die moeilijk een baan kunnen vinden. Als een bedrijf zo iemand in dienst neemt kan het premiekorting (belasting voordeel) krijgen (meer).
2. WAO-premie
Het bedrijf hoeft zich geen zorgen te maken over de "kwetsbaarheid' van onze leerlingen, het UWV neemt de verantwoordelijkheid over bij arbeidsongeschiktheid.
3. Ziektewet-uitkering (no-riskpolis)
Als werkgever moet een bedrijf voor een zieke werknemer ten minste 70% van het loon doorbetalen in de eerste 2 jaar van zijn ziekte. Voor werknemers met een indicatie betaalt UWV een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt vaak de no-riskpolis genoemd.(meer)
Bron: de Subsidie calculator
4. Loondispensatie:
Blijkt bij het werken binnen een bedrijf het functioneren, in vergelijking met andere werknemers (van gelijke leeftijd) in ruime mate af te wijken, dan kan de werkgever ontheffing vragen bij de bedrijfsvereniging om niet het volledige wettelijke verplichte minimum- of CAO-loon te moeten betalen. Het percentage wordt in samenspraak met een arbeidsdeskundige van UWV bepaald. De betrokken werknemer krijgt een aanvulling d.m.v. een toegekende of aan te vragen Wajong uitkering. (vanaf 18 jaar).
5. Plaatsingsbonus:
Bedrijven krijgen een extra bonus wanneer ze leerlingen met een indicatie in dienst nemen. Dit zijn tijdelijke maatregelen waarmee de regering en het ESF in tijden van grotere jeugd werkeloosheid, onze leerlingen extra wil ondersteunen. Per 1-10-2013 gaat weer een nieuwe ronde plaatsingsbonus van start, hieronder vindt u meer info hierover.

De Makkekaart, wat kan ik?
Het verschil tussen willen en kunnen is vaak groot. Het is goed om voor jezelf goed op een rijtje te hebben wat je wel en niet kan. Als je aan het werk gaat is het handig om dit voor jezelf in beeld te hebben zodat de werkgever ook weet waar hij/zij rekening mee moet houden.
Om inzicht te krijgen in wat jouw mogelijkheden zijn en waar je grenzen liggen kun je de makkekaart invullen. Dit is een instrument waarmee je inzicht krijgt in je mogelijkheden en grenzen, hoe je die moet managen, hoe je duurzaam en optimaal kunt werken en hoe je dit integreert in je leven met een functiebeperking en/of chronische ziekte.Broertjes- en zusjesmiddag
Vanuit de week van de opvoeding organiseert het Centrum Jeugd en Gezin van regio Stede Broek op woensdag 09 oktober van 13.00 tot 16.00uur een broertjes- en zusjesmiddag (inloop vanaf 12.45). Deze middag is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 16 jaar oud die een broer of zus hebben met een beperking (autisme, AHDH, verstandelijke/lichamelijke beperking, psychische problemen of chronische ziekte).

Soms is het best lastig om een broer of zus te hebben met een beperking. Tijdens de broertjes- en zusjesmiddag kun je met andere kinderen praten over wat dit voor jou betekent. We beginnen de middag met een gezamenlijke lunch. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om met andere broers en zussen te praten. Je mag ook een foto van je broer of zus laten zien. Dus neem een foto mee van thuis! Verder is er deze middag volop gelegenheid om gezellige dingen met elkaar te doen en hebben we leuke spelletjes

bedacht. Dit doen we aan de hand van het thema spelender wijs.
Voor meer informatie over de middag kun je contact opnemen met info@welzijnstedebroec.nl of telefonisch 0228-511528 (toets 2).
Ook om je op te geven voor deze middag kun je met dit nummer bellen. Aanmelden kan tot 2 oktober
De broertjes en zusjemiddag vindt plaats bij Jongeren Centrum Inventas Raadhuislaan 16, Grootebroek.