Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 2013-2014


Aanbod voor (kleine) bedrijven, van 1-10- 2013 t/m 31-12- 2014: €2000,- voor (leer-) werkovereenkomsten/ jaar en €1000,- voor stageplek/jaar naast de bestaande regelingen.
Het eerste Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) is de afgelopen jaren in de regio succesvol uitgevoerd. Er zijn door de samenwerkende partijen (overheid, onderwijs en ondernemers) tussen 2009 en 2012 9625 jongeren geplaatst op een leerbaan of stageplaats. Vooral het inzetten van Plaatsingsbonussen, extra coaching en begeleiding van de jongeren en het genereren van maatschappelijke projecten zijn succesvolle elementen geweest. Uit de evaluatie van het AJW is tevens gebleken dat in de subregio’s waar het meest is samengewerkt de resultaten ook het meest positief hebben uitgepakt. De samenwerking in het AJW is de opmaat geweest voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt.

Het AJW 2.0 richt zich op Niet-werkende werkzoekende jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in de regio Noord-Holland Noord. De jeugdwerkloosheid in onze regio is (net als in de rest van Nederland) flink gestegen, in twee jaar tijd van grofweg 1.400 werkloze jongeren naar 2.300 werkloze jongeren. Deze stijging is voor het grootste deel ontstaan nadat het eerste Actieplan Jeugdwerkgelegenheid in 2012 afliep. Het aantal jongeren zonder startkwalificatie is ongeveer 1.000.
Hierbinnen onderscheiden we twee groepen waar AJW 2.0 zich op gaat richten:

• Doelgroep praktijk- en speciaal onderwijs (PRO en VSO): Dit zijn naar schatting 300 jongeren
in de regio Noord-Holland Noord. Hiervoor worden drie subregionale ArbeidsAdviesTeams
(AAT’s) opgericht. Voor een klein deel van deze doelgroep zal ook de Plaatsingsbonus en
extra begeleiding worden ingezet.
• Doelgroep voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (VO en MBO): Dit zijn
naar schatting 700 jongeren in regio Noord-Holland Noord. Hiervoor wordt de succesvolle
opbrengst vanuit het eerste Actieplan Jeugdwerkgelegenheid ingezet: de Plaatsingsbonus en extra begeleiding.