Praktijkscholen mogelijk in stichting


HOORN - De Praktijkscholen in Hoorn en Grootebroek gaan in 2014 mogelijk onder het bestuur vallen van de stichting Leerzaam, waaronder al drie scholen voor speciaal onderwijs in Hoorn vallen. Dit wordt momenteel onderzocht. De stichting en de Praktijkscholen zien duidelijk voordelen in krachtenbundeling.
De Praktijkscholen vallen bestuurlijk gezien nu nog onder het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland.(Gepubliceerd 27 juli 2013 16:05)