Het ging zo goed met het praktijkonderwijs

De leraren zijn goed, de resultaten prima. Niks op het praktijkonderwijs aan te merken. Toch moet alles weer anders. Het budget van de zelfstandige scholen wordt opgedeeld, er komt een efficiencykorting van 50 miljoen en er mogen geen leerlingen meer bij. “Hoe hadden de beleidsmakers dat nou gedacht met deze jongeren?”

Het praktijkonderwijs doet het goed, krijgt allemaal pluimen van de Onderwijsinspectie. Toch wil het kabinet een einde maken aan deze succesformule. Het budget van de scholen wordt bevroren op het leerlingenaantal van 2012 en ook nog eens opgedeeld. Het ‘zorgdeel’ valt in de toekomst onder passend onderwijs. Peter de Jong, voorzitter van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, waar de 160 scholen bij aangesloten zijn, vindt het een verkapte stelselwijziging. “Stel je voor dat ze opeens tegen de gymnasia zeggen ‘we gaan uw budget opdelen’ of ‘er mogen vanaf nu niet meer leerlingen bij’. Wij vallen onder de Wet op het voortgezet onderwijs, maar worden nu toch apart behandeld.”

De Jong, die zelf directeur van een school voor praktijkonderwijs in Heerenveen is, snapt niet zo goed wat dit kabinet nu wil. “Onze sector groeit al een aantal jaren niet meer, dus dat is geen aanleiding voor een bezuiniging. Wij leiden 27 duizend leerlingen in een kleinschalige omgeving op. Omdat wij geen examens hebben, is de afspraak dat ze op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding terechtkomen. Dat lukt voor een groot deel van de leerlingen. Vanuit economisch standpunt gezien zou je zeggen dat het winst is dat deze mensen zo zelfstandig mogelijk worden. Wij willen op alle mogelijke manier meewerken aan passend onderwijs, maar laat ons budget er buiten, want de additionele zorgmiddelen zijn bij ons verweven in de hele onderwijsaanpak.” (lees hier de rest van het artikel)

Quime
Het eerste nummer van onze nieuwe groep 'Quimé'. Cees Nieuwenhuizen en (collega) Tim Anès uit Alkmaar hebben de muzikale handen ineengeslagen: dit heeft het eerste nummer 'On the Run' opgeleverd. Wat begon als een pianoliedje veranderde langzaam in een rock ballad. Een grote rol is hierbij weggelegd voor gitarist Lars Tierolf, die op uitmuntende wijze de slaggitaar en elektrische gitaar inspeelde. Geïnspireerd uiteraard door onze muze.Drie muzikanten van drie verschillende generaties, met elk hun eigen (muzikale) karakter vinden elkaar in de muziek. Een muzikale 'blend' dus. (facebook page)