Door de ogen van iemand met ASS

Evenwaardig,
Als je mij wilt helpen, probeer mij dan niet te veranderen zodat ik in jouw wereld pas.
Schenk me de waardigheid om mij te ontmoeten zoals ik ben.
Erken dat wij beiden even vreemd zijn voor elkaar.
Dat mijn bestaanswijze niet zomaar een beschadigde versie is van die van jou.
Stel je veronderstelling in vraag.
Vertel mij hoe ik kan omgaan met jou.
Werk met mij om meer bruggen te slaan tussen ons.