Samenvatting onderwijsverslag 2011-2012

Het nieuwe Onderwijsverslag  is verschenen . In het Onderwijsverslag beschrijft de Inspectie van het Onderwijs elk jaar positieve en negatieve ontwikkelingen in het onderwijs in brede zin. Wat zijn de belangrijkste bevindingen over het praktijkonderwijs?  In het schooljaar 2011/2012 heeft de inspectie een groep van 26 scholen voor praktijkonderwijs onderzocht, waaronder onze school. Op deze scholen heeft zij de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijsproces beoordeeld. Bij de scholen voor praktijkonderwijs beoordeelt de inspectie niet de behaalde examenresultaten, maar de plaatsing en de bestendigheid van die plaatsing in een arbeidssituatie of in een opleidingssituatie, meestal een vervolgscholing in het mbo op niveau 1 of 2.


Bianca werkt bij Welkoop (Zwaagdijk-Oost)
Ze slaagt dit jaar voor haar MBO diploma Aankomend Verkoop Medewerker en ze gaat volgend jaar (u raad het nooit) nivo 2 dieren verzorging doen.