De eindstreep van het schooljaar begint alweer in zicht te komen. Er gebeurt van alles op school, de Plantenprak, het nieuwe Pro-diploma en er is wat spanning vanwege de examens en certificaten. De groep schoolverlaters zijn in gedachte al bezig met het afscheid nemen en de overige leerlingen zijn bezig met volgend schooljaar. Welke vakken ga ik kiezen, wat wordt mijn uitstroom richting of wie wordt mijn nieuwe mentor?


Mei
20/05 Pinksteren twee
21/05 Studiedag. Geen les. Mondeling examen AVM en Stages gaan door.
21/05 t/m 23/05 Pro diploma gesprekken
Juni
04/06 Examens HAS 1 en HAN1 (Horeca)
12/06 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
21/06 Schoolverlatersdag.Het Pro-diploma


We doen als Praktijkschool Westfriesland (Hoorn en Stede Broec) mee met de pilot rond de invoering van het Pro-diploma. Samen met een aantal scholen in Noord-Holland Noord zijn we dit jaar begonnen met het landelijke voornemen een diploma te gaan uitgeven voor onze leerlingen. Het idee is dat elke leerling het diploma kan halen. De leerling gaat de komende jaren een examen dossier maken vanaf klas 1, waarin allerlei "bewijsstukken" komen. Bewijzen over de gevolgde lessen, (groep-) stage en praktijkvak certificaten. Daarnaast moet minimaal 80% aanwezigheid worden aangetoond (afgezien van zieke natuurlijk). De leerlingen die dit jaar meedoen met de pilot, hebben dat dossier maar gedeeltelijk zelf kunnen vullen. Zeker leerlingen die later bij ons op school zijn ingestroomd. Ze zijn daarmee geholpen door de collega's Co Coot en natuurlijk de kar trekster van het Pro diploma Bianca Pijnaker. Van het grootste deel van de schoolverlaters wisten we al in oktober dat ze dit schooljaar van school af zouden gaan, helaas kwam het bericht van schoolverlaten van sommige te laat om het examen dossier nog rond te krijgen, zij krijgen een Pro certificaat. Tijdens een "examen gesprek" gaan de diploma leerlingen hun examen dossier  bespreken met de examen assessor. Deze komen van andere praktijkscholen. Omdat alles nieuw en misschien toch wat spannend is hebben we het examengesprek geoefend op vrijdag 17 mei en zit de mentor van de leerlingen bij het gesprek erbij.

De PlantenPrak
Ondanks het frisse weer was de bloemenmarkt ook dit jaar weer een succes.
Er werden 232 items verkocht, de omzet was €678,20 en de winst was ruim €400,- !