Vakkenpakket keuzes


 Op 15 Mei is de vakken keuze avond van de leerlingen in klas twee. Na de Pinksterdagen worden ook de leerlingen en de ouders van de derde en de Bovenbouw bevraagd.  Het wordt weer tijd om het vakkenpakket voor volgend schooljaar te kiezen.
Om zo veel mogelijk leerlingen op hun eigen nivo te kunnen bedienen, hebben we een flink aantal mogelijkheden.  De gangbare praktijk en theorie vakken worden in de lessen besproken en de leerlingen krijgen een reader mee met daarin alle vakken waar ze uit kunnen kiezen.

lees hier (wanneer u Google gebruikt): reader klassen 4 en 5
We versturen na de Pinksteren de formulieren naar de leerlingen en hopen de ze vóór maandag 3 juni weer, ingevuld en ondertekend, terug te hebben via de mentor van de leerlingen.

Branche Certificaten en Nivo 1 (MBO) opleidingen 2013-14
De onderstaande opleidingen en certificaten zijn ook mogelijkheden voor de leerlingen uit de klassen  4 en 5. Naast de vakken die in de vakkenkeuze reader staan geven de Branche certificaten en nivo 1 opleidingen de leerlingen de kans om wat dieper in te gaan in sommige vakken.

Hieronder staan de Nivo 1 opleidingen en de branche certificaten uitgelegd.
We hebben het ROC Amsterdam bereid gevonden om op onze scholen de nivo 1 opleidingen Horeca assistent en Winkel (Aankomend Verkoop Medewerker) en Zorghulp nivo 1 aan te kunnen bieden. De MBO nivo 1 opleidingen zijn pittig, naast de vaktheorie en praktijk van de winkel, zorg en koken krijgen de leerlingen ook (verplicht) Nederlands, rekenen, Burgerschap en gym. De aankomend nivo 1 leerling:
 •      leest en rekent minstens op 1F nivo (we toetsen dit met de ICE toetsen)
 •        is goed gemotiveerd richting de Horeca, de winkel praktijk of Zorg.
 •        is in staat een jaar lang stage te lopen op een BPV (Beroeps Praktijk Vorming) stage plek
 •     is op het examen 16 jaar of ouder.
aankomend verkoopmedewerker:
Wie kiest voor een loopbaan in de detailhandel, kiest voor een ondernemende bedrijfstak. Bij deze bedrijfstak is je gedrag zeer belangrijk. Je staat in een winkel en gaat om met klanten, geeft hen advies en lost hun klachten op. Je bent representatief, drukt je beschaafd uit en komt je afspraken na. Als je in een winkel werkt, houd je je naast verkoop ook bezig met de presentatie van de goederen.
Bekijk hieronder een beroepenfilmpje van een aankomend verkoopmedewerker:

Zorg hulp (nivo1 MBO)
Je zorgt graag voor een prettige leefomgeving. Je wilt dat alles netjes, schoon en veilig is, vooral als je daar iemand mee kan helpen. Als zorghulp assisteer je cliënten vooral bij de huishouding en de schoonmaak. Maar je helpt ook bij dagelijkse bezigheden zoals koffie en thee verzorgen of boodschappen doen. Je houdt rekening met wat cliënten zelf kunnen doen en stimuleert ze daarbij.
Als men iets niet kan, dan neem je die werkzaamheden geheel of gedeeltelijk van de cliënt over.
Je werkt voor cliënten van alle leeftijden en met verschillende achtergronden: ouderen, chronisch zieken, cliënten die revalideren of een handicap hebben, mensen met psychiatrische problemen en kinderen of jongeren met gezondheidsproblemen. Vaak werk je ook samen met de mantelzorgers, dat zijn de naasten van de cliënt. Je houdt rekening met de privacy van de cliënt en gaat op juiste wijze om met vertrouwelijke informatie. Je weet een goed evenwicht te bewaren tussen de wensen van de cliënt en jouw mogelijkheden om hulp te bieden. Je bent werknemer van een zorginstelling, en werkt samen met collega's volgens de richtlijnen van de instelling. Je houdt je ook aan de beroepscode voor de zorghulp.


Horeca Assistent (nivo1 MBO)
Ben je stressbestendig en flexibel? Houd je van afwisseling en kun je goed met mensen omgaan? Is de klant koning in jouw ogen en vind je kwaliteit en hygiëne belangrijk? Dan is een toekomst in de horeca echt iets voor jou!

Branche certificaten
Daarnaast gaan we volgend schooljaar ook de onderstaande Branche trajecten aanbieden.

Erkend door branches:
Alle diploma's en certificaten zijn erkend door bedrijfsverenigingen en kennis centra.
Eigen bijdrage:
Voor een deel van de certificaten wordt een eigen bijdrage gevraagd voor leermiddelen of examenkosten.
Instroom voorwaarden:
Hoewel er op reken en taalgebied minder wordt gevraagd is de instroom niet automatisch.
Motivatie en inzet zijn zeer belangrijk, leerlingen moeten er echt voor "gaan".
Daarnaast is een positief oordeel van de betreffende praktijk docent nodig. Wanneer een leerling tijdens de gewone lessen niet functioneert, is een vervolgtraject niet haalbaar.
Een leerling die een branche diploma wil halen is aantoonbaar stagegeschikt (veel opleidingen zijn gekoppeld aan stage/leerbedrijven). Voor de meer theoretische certificaten wordt vooraf een ICE toets afgenomen, wanneer er op schrijf of rekengebied toch het nodige wordt gevraagd van de deelnemer.

Horeca
SVA-cursussen maken het mogelijk jongeren te certificeren voor aantoonbare vaardigheden die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt. De SVA-certificaten worden in samenwerking met het beroepsveld, het kenniscentrum en/of de branchevereniging ontwikkeld. Daardoor sluiten ze qua niveau en inhoud aan bij de doelgroep en zijn het certificaten die door de branche worden erkend.
Door het aanbieden van een SVA-certificaat biedt de school haar leerlingen een toekomstperspectief als werknemer. Dit werkt voor leerlingen, ouders, maar ook voor docenten zeer motiverend.
We gaan drie trajecten aanbieden:
 • SVH diploma Keukenvaardigheden restaurant (HAN 1)
 • Keukenvaardigheden fastservice (vervolg HAN 1)
 • Bedieningsvaardigheden fastservice (vervolg HAN 1)

 • Sociale Hygiëne

 De sociale hygiëne richt zich met name op de
verantwoordelijkheden rond de veiligheid van gasten/klanten en personeel in de horeca. Op grond van de Drank- en Horecawet moeten leidinggevende personen in een horecabedrijf  in het bezit zijn van een SVH Verklaring Sociale Hygiëne die wordt afgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Je bent echter niet alleen leidinggevende als je eigenaar bent van een café of restaurant, maar ook als je alleen achter de bar staat of helemaal het enige aanwezige personeelslid bent. In de horeca heb je ook te maken met wetten en regels, waarbij je verantwoordelijk bent voor de naleving ervan en dit moet controleren.
klik hier  voor voorbeeld les
Een voorbeeld is, dat er geen sterke alcoholhoudende drank aan minderjarigen mag worden geschonken.

 • HACCP
Voor veel bedrijfstakken is er een gids voor goede praktijken opgesteld, de hygiënecode. Hierin staan regels om de voedselveiligheid en de hygiëne te bewaken. Het werken volgens een hygiënecode geeft aan dat de producent er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de consument veilig voedsel krijgt.


Mobiliteit
 • Heftruck certificaat 
  De minimum leeftijd bij het examen is 16 jaar. Het heftruck certificaat wordt gegeven door Mark Siepe. Het praktijkgedeelte en het praktijkexamen wordt afgenomen in het ATC centrum van de Praktijkschool Hoorn in Zwaag.
 • Trekker certificaat De minimum leeftijd bij het examen is 16 jaar, het praktijk examen wordt afgenomen op het stage adres of op het Clusius college in Hoorn. Het examen is dit jaar aangepast, naast de theorie en de speciale verrichtingen gaat de leerling met de instructeur / examinator ook de weg op. De theorie wordt gegeven door Mark Siepe, het praktijkgedeelte en het examen wordt geregeld door Gertrude Uilenburg
 • Auto theorie wordt op school aangeboden door een locale rijschool. De minimum leeftijd bij het examen is 16 jaar. De lessen worden, bij voldoende vraag, aangeboden na schooltijd.
Zorg en Wonen
 • Schoonmaken In De Groothuishouding (link: SIDG
 • Werken in de zorg als huishoudelijke hulp - traditioneel en microvezel

Handel-Economie

 • Aankomend Winkelmedewerker
 • Assistent logistiek medewerker /Medewerker Ontvangst en Opslag / OrderverzamelaarMetaal
 • Lassen Mag  niveau 1


Auto techniek
De mogelijkheden in de autotechniek zijn afhankelijk van het stagebedrijf. Is het een erkend leerbedrijf en is de stagiair gemotiveerd genoeg om ervoor te gaan? Het vinden van een geschikt bedrijf is op dit moment erg moeilijk. Dit schooljaar hebben 2 leerlingen dit traject kunnen doen. De opdrachten en lesstof wordt veelal op het leerbedrijf en thuis gemaakt. De examinering vindt plaats in Sassenheim.
 • Assistent Mobiliteitsbranche
 • Autoschade herstel
 • Auto cleaningBouw en Hout
 • bouw timmeren
 • Machinale houtbewerking en banktimmeren
We zijn in overleg met het Espeq in Heerhugowaard om leerlingen met een talent in het hout de mogelijkheid te bieden in te kunnen stromen bij het Espeq. Het probleem is ook hier de eisen op het gebied van rekenen en taal, voor het theoretische deel van de opleiding dat op het Horizon college wordt gevolgd. Het Espeq zoekt naar mogelijkheden, eind maart zijn drie van onze leerlingen voor een stageperiode bij het Espeq ingestroomd.