Afspraken moderne media

De opkomst van moderne media biedt kansen, maar zorgt ook voor bedreigingen. Het verantwoord omgaan met moderne media is een leerpunt binnen de school.
Uitgangspunten: Gewenst gedrag van leerlingen laat zich in een drietal afspraken vangen. 

Wees aardig voor elkaar. 

  • Pest en bedreig niet middels computer of smartphone. 
  • Maak zonder toestemming geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen van anderen. 
  • Ga niet op zoek naar sites met minder geschikte informatie (seks, geweld, racisme etc.). Deze zijn op school verboden. 
  • Gebruik geen moderne media om afspraken te maken met onbekenden. 
  • Verstuur geen digitale informatie zoals foto’s, films, geluidsopnamen naar onbekenden 
Gedraag je rustig.
  • Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan in de pauzes, voor en na schooltijd of in het kader van een les. 
  • Het gebruik van mobiele telefoons mag anderen niet storen. 
  • In de les is het gebruik van een mobiele telefoon alleen toegestaan als de leerkracht daarvoor toestemming gegeven heeft. 
  • Werk samen bij computer werk. 
  • Geef nooit persoonlijke informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekening- of creditcardnummers, wachtwoorden door zonder uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. 
Wees zuinig op de spullen.