Meivakantie
27/4    05/5   Meivakantie
08/5              Koffie-inloopochtend voor ouders.
                     (10.30-12.00 uur)
09/5   12/5   Hemelvaartvakantie
15/5             Avond voor klas 2 (leerlingen en ouders)
                     Vakkenpakket.
20/5             Pinksteren
21/5             Studiedag. Geen les. Stages gaan door.