Het sociaal akkoord

link
Het sociaal akkoord.
Vorige week presenteerden de vakbonden, de regering en de werkgevers het sociaal akkoord. In de nieuwe plannen zitten verbeteringen ten opzichte van het regeerakkoord. Zo lijkt het werken onder het minimumloon van tafel en hebben sociale partners gekozen voor een CAO voor sociale werkplaatsen. Ook is gekozen om de nieuwe plannen niet vanaf volgend jaar in te voeren maar in 2015. Allemaal stapjes in de goede richting.
Maar we zijn er nog lang niet.
Het schrappen van 70.000 plekken in de sociale werkplaatsen is gewoon blijven staan. Terwijl de verplichting voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen door middel van het zogenoemde quotum niet wordt ingevoerd. Een regelrechte verslechtering in het sociaal akkoord is dat alle jonggehandicapten moeten worden herkeurd. Ook staat in het sociaal akkoord niets over de benarde positie van bijstandsgerechtigden die steeds vaker moeten werken zonder eerlijk loon. Ook de verlaging van het sociaal minimum is niet van de baan. Allemaal hele pijnlijke maatregelen die mensen met een beperking geen stap dichter bij een baan brengen.
Herkeuringen jonggehandicapten
De herkeuringen van jonggehandicapten zorgen voor veel onzekerheid voor mensen met een Wajong-uitkering. Jonggehandicapten die na de herkeuring 80% tot 100% arbeidsongeschikt blijken, blijven in de Wajong. Jonggehandicapten die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn vallen straks onder het regime van de bijstand (met vermogenstoets en partnertoets). Zodra het wetsvoorstel naar de Kamer is gestuurd (waarschijnlijk na de zomer) weten we meer over de details. Bijvoorbeeld over de manier waarop jonggehandicapten worden gekeurd en of de eisen voor de keuring worden aangescherpt.
Banen in de sociale werkplaatsen
Het schrappen van banen in de sociale werkplaatsen zal tot een nieuwe stroom van werklozen leiden en de onzekerheid voor mensen met een beperking vergroten. De afspraken die met werkgevers zijn gemaakt zijn boterzacht. De verplichting is door het sociaal akkoord komen te vervallen en het levert minder banen op dan het geval zou zijn met het quotum. Wij maken ons zorgen over het verlies van banen in de sociale werkplaatsen terwijl er nauwelijks andere banen voor in de plaats komen. De werkloosheid loopt zo steeds verder op.