Zeeland stageOok dit jaar is een groep leerlingen naar Zeeland geweest om in drie dagen de Bed and Breakfast de Rietgors onder handen te nemen. Naast lekker naar het strand, nachtelijke voetbal partijen en zeerobben spotten, heeft deze tuinploeg de tuin onder handen genomen. Samen met Simon de Wit en Co Coot is er weer een berg werk verzet.

Westfriese colleges willen Werkorganisatie West-Friesland


De Werkorganisatie West-Friesland gaat zich richten op het verhogen van de arbeidsparticipatie in West-Friesland, waardoor er minder mensen aanspraak maken op bijstandsvoorzieningen. Na de zomer wordt een definitief besluit hierover genomen. Aanleiding voor de nieuwe werkorganisatie zijn de voornemens van het kabinet Rutte om grote bezuinigingen door te voeren op zowel de sociale werkvoorziening als het participatiebudget voor de bijstand. Door samen te werken kunnen de gemeenten beter inspelen op de veranderingen op het gebied van werk en inkomen. Dat is efficiënter en goedkoper. De blauwdruk voor de Werkorganisatie West-Friesland is in overleg met cliëntenorganisaties, partnerorganisaties en werkgevers tot stand gekomen. De nieuwe werkorganisatie gaat zich uitsluitend bezighouden met de uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw) en de bijstand (WWB), met als kerntaken re-integratie, inkomensverstrekking en werkgeversdienstverlening.
De werkorganisatie moet een duidelijk herkenbare organisatie worden voor werkzoekenden en werkgevers. Het wordt een nieuwe organisatie van de West-Friese gemeenten. De werkorganisatie wordt een uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling Op/maat. Alle medewerkers van Op/maat behouden hun baan. Voor de gemeenteambtenaren gaan de colleges uit van het principe ‘mens volgt werk’. Als beleidsuitgangspunten kozen de West-Friese gemeenten en Op/maat vooral voor de stelling ‘iedere gewerkte dag is er één’. Maar ook dienstverlening op maat staat hoog op de agenda. Niet de regeling, maar de talenten van mensen en de wensen van de werkgever komen centraal te staan. Het doel is vooral om passend werk te vinden voor mensen. Regulier waar dat kan, en beschut waar het moet. Het streven is dat de Werkorganisatie West-Friesland op 1 januari 2014 van start gaat. Nu de West-Friese colleges akkoord zijn met de blauwdruk, moeten de gemeenteraden nog een akkoord geven.