Informatiemarkt autisme zaterdag 6 april

Mogen wij ook meedoen? 
Sport- en andere verenigingen vinden het vaak lastig om met kinderen met autisme om te gaan. Ze staan meestal niet te trappelen om deze kinderen binnen hun vereniging op te vangen. En wanneer dat ongemerkt toch gebeurt, omdat ouders niets over de diagnose van hun kind vertellen, komen er vaak problemen, waardoor het kind met autisme in een isolement raakt. Hoe we dit kunnen voorkomen en hoe we deze kinderen beter kunnen begeleiden,

Hierover houdt Sportservice West-Friesland, in het kader van de autismeweek, een presentatie. tijdens de autisme-informatiemiddag op zaterdag 6 april a.s. De middag wordt gehouden in de Praktijkschool in Grootebroek. De inloop is vanaf 13.15 uur. Er is tevens een informatiemarkt. 

Tijdens deze middag worden er ook een 7-tal workshops gegeven voor kinderen met autisme. Op deze manier kunnen zij uitproberen wat voor hen een geschikte vrijetijdsbesteding is. Bovendien zijn er diverse lezingen en workshops voor ouders. Om ouders/verzorgers te helpen hun kind te begeleiden bij het kiezen van een passende vrije tijdsbesteding. Waar vind ik voor mijn zoon/dochter de juiste sport of hobby.
De middag wordt georganiseerd door diverse vrijwilligers, met als doel meer begrip voor kinderen met autisme te krijgen, want zij willen ook ‘gewoon’ meedoen. U komt toch ook?