In gesprek met de gemeente Stede Broec


De Praktijkschool Westfriesland  is in gesprek met de gemeente Stede Broec over de opvang en begeleiding van oud leerlingen. We werken al jaren samen met het UWV en andere netwerk partners, om onze (oud-) leerlingen een succesvolle (door-)start te geven, nadat ze van school zijn gegaan. We doen dat in het Netwerk Oostelijk West-Friesland.
Door de veranderingen in de wet dreigde er echter een groep leerlingen in de problemen te komen. Het probleem was dat leerlingen, ouder dan 18 jaar, zonder een Wajong uitkering zich moesten gaan melden als werkzoekende bij het WWB loket op het gemeentehuis. Maar eerst dienden ze zich digitaal in te schrijven bij Werk.nl.  Dit blijkt een te grote stap. Veel ouders en oud leerlingen zochten contact met school of met Kitty Vergeer (nazorg) voor hulp. We zijn op 1 februari op het gemeentehuis van Stede Broec met wethouder mevrouw Lydia Groot  in gesprek gegaan. Ze herkende het probleem dat we schetsten, immers:
- De gemeente krijgt/heeft een regiefunctie.
- De praktijkschool heeft kennis van arbeidstoeleiding.
- De praktijkschool heeft kennis van het regionale bedrijfsleven.
- De praktijkschool is participant in een netwerk arbeidstoeleiding.
- De praktijkschool doet aan i.r.o.’s (individuele re-integratie opdrachten) en jobcoaching op verzoek van het  UWV door middel van de verenging Pro Werk.
- De praktijkschool heeft kennis van arbeidsbelemmeringen en ‘kent’ de meeste werkloze 18plussers.

Gemeente Stedebroec wil met ons voorkomen dat een groep jongeren buiten beeld raakt. We werken aan een projectplan en kunnen hopelijk daarna beginnen met een pilot. Omdat we ook leerlingen hebben uit de omringende gemeentes Enkhuizen, Drechterland en Medemblik hopen we op termijn ook daar een luisterend oor te vinden voor dit probleem.

Noppes is jarig
klik voor site
Noppes is jarig, de organisatie bestaat 15 jaar.
Wij van de Praktijkschool feliciteren iedereen van harte en nog vele jaren!


Ze vieren het door cadeautjes weg te geven op 23 en 24 februari a.s.
Op zaterdag kunt u van 9.00 tot 17.00 en op zondag van 12.00 tot 17.00 kunt u uw slag slaan, want alles is voor 15 % korting.