Challenge Day

meer foto's

Op Valentijnsdag was er een Challenge Day op school.
De leerlingen van klas 1 en 2, de studenten verbonden aan de school en een flink aantal personeelsleden deelden ‘lief en leed’, bemoedigden elkaar in een dagprogramma ‘Over de streep’.
Er werd gehuild, gelachen, getroost, gespeeld, gedanst onder deskundige leiding van uit Amerika overgevlogen ‘leaders’. Dit kostbare en waardevolle programma, dat moet meehelpen aan een nog veiliger schoolklimaat werd financieel mogelijk gemaakt door de RABO-bank.
Hetzelfde programma wordt ook uitgevoerd op de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Oostelijk West-Friesland.


Omroep MIK