(groep-) stagevergoeding


We kunnen als een van de laatste Praktijkscholen in Noord-Holland nog een (groep-)stage vergoeding geven aan onze stagiairs. Hoewel het er vorig schooljaar niet goed uitzag. De inkomsten die we binnen kregen dekten de uitgaven niet meer. We gingen vorig schooljaar wekelijks met meer groepen op groepstage en ook vaak naar non-profit bedrijven. Bedrijven die werken met vrijwilligers en geen mogelijkheid hebben om geld te betalen. Hierdoor hebben we ruim €8000,- ingeteerd op ons budget. Omdat we de vergoeding belangrijk vinden, de leerlingen hebben een eigen rekening, zijn verantwoordelijk voor hun eigen werkbriefjes en kunnen hun eigen verdiende geld uitgeven, moest er wat veranderen. We zijn dit schooljaar (weer) begonnen met individuele stage vanaf begin klas 3. Dat wil natuurlijk zeggen voor leerlingen die eraan toe zijn. Het tij lijkt gekeerd, de uitgaven komen weer in de buurt van wat we via de (groep-)stage bedrijven binnenkrijgen.Het bovenstaande houdt wel in dat we dit schooljaar de dag bedragen die de stagiairs krijgen gelijk moeten houden. Er zit (nog) geen verhoging in. In de praktijk betekent dit dat stagiairs €4,50 per dag krijgen, groepstage € 4,- en de leerlingen die meewerken met het SIDG team €2,50 voor een dagdeel. Marja de Boer is elke dinsdag druk met de verwerking van de facturen van de bedrijven en de werkbriefjes van de leerlingen. Elke tweede dinsdag van de maand wordt er geld naar de stagiairs overgemaakt. Ondanks de recessie en (stage)bedrijven die helaas zijn omgevallen, ziet de stagevergoeding er weer wat gezonder uit, bedankt Marja!

Tegemoetkoming in de studiekosten na de kinderbijslag stopt
Tegemoetkoming scholieren vanaf 18 jaar
Je wordt 18 jaar en volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Nu je ouder geen kinderbijslag meer voor je krijgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en is een gift. Het studenten reis product is geen onderdeel van de tegemoetkoming scholieren.
Tegemoetkoming scholieren 2012-2013 (402Kb, pdf)