Stratenmakers in spe?


Achter de school werd hard gewerkt aan nieuwe parkeerplaatsen en werd de 'noodweg' vervangen door de stratenmakers van Heijmans. Wat ze er niet bij vertelden dat ze ook een blik (top) leermeesters ( bedankt Lex) hadden open getrokken! Pauze op het schoolplein was er niet meer bij, mee eten in de schaftkeet is véél cooler en het liefst de hele dag buiten aan het buffelen. Petje af mannen, wat een inzet.De Participatie wet
Vanaf 1 januari 2015 is het bedrijfsleven verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dit staat in het regeerakkoord dat VVD en PvdA op 29 oktober 2012 hebben gesloten. De verplichting is een gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2014. De Participatiewet vervangt de Wet werken naar vermogen (WWNV).
Arbeidsgehandicapten moeten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Vanaf 1 januari 2015 zijn werkgevers van middelgrote (25 of meer werknemers) en grote organisaties daarom verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Zij krijgen een quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk – over een periode van zes jaar – ingevoerd. Houdt u zich niet aan het quotum, dan volgt een boete. Bij het begeleiden van arbeidsgehandicapten naar werk zullen gemeente een grote rol gaan spelen.

Geen herkeuring voor Wajongers en WSW’ers
Vanaf 1 januari 2014 komen alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren voor de Wajong in aanmerking. Jongeren die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen vanaf dan onder de nieuwe Participatiewet. De huidige Wajongers en WSW’ers (mensen die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen) worden – in tegenstelling tot wat in de Wet werken naar vermogen (WWNV) werd voorgesteld – niet herkeurd. De instroom in de sociale werkvoorziening stopt ook per 2014.

Loondispensatie voor arbeidsgehandicapten
Voor de arbeidsgehandicapten die straks onder de Participatiewet vallen geldt straks loondispensatie, zoals dat nu in de Wajong bestaat. Bij loondispensatie mag u minder dan het wettelijk minimumloon betalen als een medewerker door een arbeidsbeperking minder productief is. De medewerker kan eventueel via de gemeente in aanmerking komen voor een aanvulling op zijn loon. Aan de uitwerking van de loondispensatieregeling wordt nog gewerkt. Arbeidsgehandicapten komen eventueel ook in aanmerking voor de mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus heeft als doel om de arbeidsparticipatie te stimuleren. De bedoeling is om deze op 1 januari 2013 in te voeren. Mocht dat niet lukken, dan geldt de mobiliteitsbonus met terugwerkende kracht.