Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs 2012 gelanceerd

Kennis en vaardigheid van personeel wordt voor bedrijven steeds belangrijker en tegelijkertijd wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om daarin te voorzien. Bedrijven die daar wel goed in slagen hebben een concurrentievoordeel. De provincie Noord-Holland wil bedrijven en onderwijsinstellingen bij elkaar brengen om zich te bezinnen over actuele trends als vergrijzing en flexibilisering. De Noord-Hollandse Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor 2012 voorziet in cijfers over actuele trends en verwachtingen.


In Amsterdam zet de verkrapping van de arbeidsmarkt zich door richting 2015, maar ook in
regio’s als de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Waterland
blijft de groei van de beroepsbevolking (verder) achter bij de groei van het aantal banen. In deze
regio’s krimpt de beroepsbevolking door vergrijzing en ontgroening, terwijl de bedrijvigheid (licht) toeneemt. In de praktijk betekent dit dat vacatures in deze regio’s vaker onvervuld blijven en dat pendelstromen tussen regio’s veranderen.