December 2012

Hallo lezers, dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van 2012. Naast het nieuws dat u hieronder vindt, wil ik nog even terugkomen op de ouderavond klassen 3, 4 en 5 op dinsdag 20 november jl. Geïnspireerd door collega's van andere Praktijkscholen, wilde ik die avond géén eenrichtingsverkeer. Geen lang verhaal over regels, wetten en veel onzekerheden. Het idee om een ouder consultatie avond te houden was geboren. Ouders bevragen over problemen waar we in de bovenbouw tegenaan lopen. In de volgende Nieuwsbrief meer aandacht voor de tips en suggesties die we kregen over wat te doen bij mislukte stages en verspeelde werkplekken. Nu wil ik iedereen alvast bedanken voor de enthousiaste sfeer en het gevoel van herkenning tussen ouders en collega's.

12/12 Koffie-inloop ochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
20/12 Schooldag met ’s avonds een kerstviering in Inventas
21/12 Alle leerlingen zijn vrij.
22/12 31/12 Kerstvakantie
01/01 06/01 Kerstvakantie
07/01 Start schooldag 10.30 uur
09/01 Koffie-inloop ochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)MR en Ouderraad
Gertrude Uilenburg
Even voorstellen.
Als afgevaardigde van het personeel ben ik al enige jaren werkzaam in de Medezeggenschapraad (wat is en doet de MR?) Ik koos hier bewust voor om op deze manier mij meer te verdiepen in de zaken waar we inspraak in hebben. Ook hoop ik met mijn deelname onderwerpen in te brengen waar collega’s voordeel aan kunnen hebben of een mogelijkheid hebben om zich gehoord te voelen. De MR gaat de komende maanden ook drukke tijden beleven. De invoering van passend onderwijs in onze regio en de landelijke plannen om in het LWO en Pro te gaan bezuinigen zullen veel aandacht, tijd en nauwkeurigheid vragen. Ik zie het als mijn taak hierin een positieve bijdrage te leveren.
Op dit moment ben ik o.a. docent in de winkelpraktijk en maak ik de opstart van ons nieuwe veiligheidsprogramma Start Werk, Blijf Veilig. Hiermee hoop ik dat alle leerlingen met een SWB- bewijs de school verlaten omdat ze hier in hun toekomst veel aan zullen hebben. Na de afronding afgelopen jaar van mijn opleiding Master Special Educational Needs en het behalen van het certificaat Equine Assisted Coach kwam ik op het idee om een jaarrondprogramma Paardenklas op te zetten. Met de ‘opbrengst’ van deze nieuwe vorm van onderwijs zal ik jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte houden. Werken in onderwijsland betekent dat elke dag vol dynamiek is en dat het opdoen van nieuwe ervaringen mij elke dag weer verrijken. Gertrude Uilenburg .

Financiële verantwoording
Geïnteresseerd in de inkomsten en uitgaven van de ouderraad?