Waarom zou u geen Wajonger in dienst nemen?

CrossoverTV 
 is het online TV kanaal van kennis- en innovatiecentrum CrossOver. De filmpjes gaan in op relevante thema's, gebaseerd op de inzichten en onderzoeksresultaten, de producten en ervaringen vanuit de specifieke projecten. Elk project is van belang voor de cultuuromslag die nodig is om economische zelfstandigheid van jongeren met een beperking te bevorderen. Met dit eigen TV kanaal blijft het erfgoed van CrossOver ook na 2013 in beeld. Kijk voor meer informatie op www.crossovertv.nl en www.kcco.nl.


In deze aflevering vragen we werkgevers die al een Wajonger in dienst hebben hoe zij dat ervaren. Wat zijn hun bevindingen? Is de wet- en regelgeving helder? Wat zouden zij collega-werkgevers adviseren? Bekijk de route die zij hebben afgelegd en hoe zij tot een goede match zijn gekomen. Gaat u hen achterna? (Home Crossover)