IOP gesprek?

Wilt u ook ProZO! invullen?
Wij zijn benieuwd hoe u ons als school ziet, u bent als ouder of verzorger van onze leerlingen natuurlijk een 'ervaringsdeskundige' bij uitstek. We vragen elk jaar ouders, leerlingen, stagebedrijven en anderen naar hun mening over de school, hoe we les geven, hoe de contacten met de school worden ervaren en nog meer. Wanneer u als ouder van een 1e of 3e klas leerling op school komt voor het IOP gesprek krijgt u de vraag om even achter de computer te gaan zitten.

De ouders van de overige leerlingen kunnen de enquete digitaal invullen.

U doet dat door op DEZE link te klikkenKlik hier voor de Praktijkschool Stedebroec
Wat doen we met de uitkomsten uit de enquete?    In ProZO! is een landelijke normering opgenomen zodat scholen makkelijk na kunnen gaan op welke indicatoren de school (on)voldoende scoort én hoe de schoolscores zich verhouden tot de landelijke scores. De tevredenheidsvragen van Vensters voor Verantwoording zijn opgenomen in de vragenlijsten van ProZO! Zo slaan scholen voor praktijkonderwijs een dubbele slag: met ProZO! brengen scholen voor praktijkonderwijs hun kwaliteit in beeld én ze nemen meteen de vragenlijsten af van Vensters voor Verantwoording. 

Omroep MIK
Link
Tik, tik, dit is mik.Even voorstellen: omroep mik, aangenaam.
mik is een speciale omroep.
Dat roept elke omroep, maar mik is het.
Het is een omroep speciaal gericht op jongeren met een beperking.
En dan vooral degenen die in het laatste jaar van hun opleiding zitten.
Want wat te doen? Doorleren? Werken? Of allebei?
En wat staat je dan te wachten?
En waar moet je aankloppen voor hulp?


Vragen, vragen, vragen. mik duikt erin.
Door te laten zien hoe andere jongeren met een beperking
de stap al succesvol hebben gemaakt.
Door achtergrondinformatie te leveren.
Door reportages uit de praktijk.
En door achter antwoorden aan te gaan op vragen
die leven onder jongeren met een beperking. Vragen die leven bij jou.
mik is er voor je.
Sterker nog; mik is net als jij.
Jongeren met een beperking zitten namelijk in de redactie.
Of werken als presentator. Of achter de schermen.
Zodat mik precies weet wat er speelt en leeft.
Dus heb je een beperking en ben je bijna klaar met je opleiding:
volg mik!