En dan heb je geen baan meer....


En dan heb je geen baan meer..

We merken de laatste maand dat veel oud leerlingen hun baan kwijtraken. Van sommigen wordt hun tijdelijk contract niet verlengd omdat het niet goed gaat met het bedrijf. Helaas komt het soms ook door de oud leerling zelf. Er wordt soms te makkelijk omgegaan met afspraken en soms mijn mijn en dijn.... In de huidige tijd met een overvloed aan jongeren die aan het werk willen verwachten werkgevers inzet en eerlijkheid. We zijn vanuit school (nazorg) druk bezig om banen overeind te houden. We zijn in overleg met het UWV om de weg naar de instanties of een nieuwe baan zo makkelijk mogelijk te maken. Helaas kunnen we als school niet direct voor een oplossing of een nieuwe baan zorgen.

WW-uitkering: zo werkt het

Je kunt werkloos raken doordat uw werkgever failliet gaat, je tijdelijke contract wordt niet verlengd of je wordt om een andere reden ontslagen. Je kunt ook gedeeltelijk werkloos raken omdat de werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd. Hier vindt je alle informatie. Als u (bijna) geen inkomen heeft en als u geen recht heeft op een andere (WW) uitkering, kunt u een beroep doen op de Wet werk en bijstand (Wwb). Daarnaast kan de gemeente als dat nodig is een aanvulling bieden op uw inkomen. De gemeente voert de Wet werk en bijstand uit en stelt het recht op een bijstandsuitkering vast. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Voor bepaalde huishoudtypes kan de gemeente een toeslag geven. Als er sprake is van andere inkomsten wordt uw bijstandsuitkering hiermee verrekend. 

Nederlanders willen aanpak overheid jeugdwerkloosheid (FNV Jong ) 

De werkloosheid onder jongeren tussen de 15 en
25 is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit de recente werkloosheid cijfers van het CBS. Op dit moment is 12,9% van de jongeren op zoek naar werk, twee keer zoveel als onder alle Nederlanders. Dit is opnieuw hoger dan een maand geleden. Volgens FNV Jong is er overal veel steun voor het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, behalve bij de politici in Den Haag. Uit een peiling van de vakbond onder 406 mensen blijkt dat 57% vindt dat het de rol van de overheid is werkzoekende jongeren nu een baan of opleiding te bieden. Dit betekent dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking nu juist een rol voor de overheid ziet weggelegd. Afgelopen weken maakte FNV Jong een rondgang langs de vier grote gemeenten in Nederland. Hieruit werd duidelijk dat ook gemeenten zich hard willen maken voor een stevige aanpak van de jeugdwerkloosheid. Ondanks dat er in de verkiezingscampagne door veel partijen zorg is uitgesproken over de hoge jeugdwerkloosheid, vindt FNV Jong dat er nu geen tijd te verliezen is.
Voorzitter van FNV Jong Dennis Wiersma: "We roepen gemeenten op niet te wachten op de rijksoverheid, maar zelf nu snel met een actieplan te komen. Het aantal jongeren zonder werk is op een van de hoogste punten in jaren. We zijn klaar met de mooie woorden en jongeren die van het kastje naar de muur gestuurd worden."
FNV Jong verwacht van gemeenten in Nederland nu een eigen aanpak om banen te scheppen en jongeren te begeleiden naar werk. Daarnaast roept de jongerenbond de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos op de toekomstige coalitie scherp te houden op haar beloftes en aanpak van de jeugdwerkloosheid. Komende tijd wil FNV Jong met verschillende gemeenten initiatieven lanceren om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.