Start Werk & Blijf Veilig

Het is belangrijk om leerlingen, als toekomstige medewerkers, veilig gedrag aan te leren. Ook vragen veel bedrijven van stagiaires kennis van veiligheid.'Start Werk en Blijf Veilig' is een methode geschikt voor het voortgezet onderwijs om leerlingen veilig gedrag in praktijksituaties aan te leren.
Dit schooljaar gaan we naast het bestaande VCA, wat erg theoretisch is en niet voor alle leerlingen haalbaar ook SWB gebruiken voor alle leerlingen.
'Start Werk & Blijf Veilig' (SWB) 
is gericht op het aanleren van veilig gedrag in praktijksituaties (in praktijklokalen, stages en werk) en toetst het vervolgens ook. De methodiek bestaat uit 3 onderdelen. Een gericht op de betrokkenheid van het management (‘Blijf Veilig’), een waarin leerlingen met de branchegerichte RI&E als leermiddel alle veiligheidsaspecten aanleren en kunnen overzien (‘Werk Veilig’) en een aanpak voor leerlingen die gericht is op het herkennen en signaleren van risico's (‘Start Veilig’). (meer video's)

Veiligheidsbewustzijn
Vanaf september 2012 krijgen leerlingen uit klas 2  per week 1 uur SWB. Tijdens de praktijklessen verwijzen docenten naar SWB en zetten leerlingen steeds aan het denken. Zo wordt goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals oordoppen, veiligheidsbrillen en stofjassen steeds vanzelfsprekender voor ze. Ze denken er vaker zelf aan om hun tassen netjes wegzetten en gaan inzien hoe belangrijk het is dat brandblussers bereikbaar en nooduitgangen toegankelijk zijn. Hun bewustzijn van veiligheid groeit en dat weerspiegelt zich in hun gedrag.

klik op afbeelding voor de site
Effect op arbo
Toepassen van SWB maakt praktijklokalen én de rest van de school veiliger voor docenten en leerlingen. De situatie blijft veilig, omdat TUV Rheinland Nederland (voorheen TNO Kwaliteit) regelmatig komt controleren of examens en instructies aan de leerlingen volgens de regels worden uitgevoerd. Leerlingen gaan risicovolle situaties steeds beter herkennen en leren passend gedrag aan. Dat ontlast de docenten bij het toezicht houden op veilig werken.
Winst
Samen de training volgen, heeft een positief effect op de binding in het team. In hun lessen zien docenten dat de aanpak aanslaat bij leerlingen en dat versterkt hun motivatie. De nieuwe vaardigheden van leerlingen dragen bij aan een goede werkhouding tijdens hun stage of baan.