September 2012


De zomervakantie zit erop, we hebben de introductie dagen achter de rug en de roosters zijn uitgedeeld. De eerste dagen is het weer even zoeken, zo van 'hoe was het ook alweer?'
Ik wil de ouders van de nieuwe leerlingen welkom heten. Dit is de digitale nieuwsbrief van de Praktijkschool. Hij wordt, zonder tegenbericht, maandelijks naar u gemaild. U vindt hier de laatste    nieuwtjes, de jaarkalender en in de linker kolom heel veel informatie over school, werk, stage etc.
Ik wil u alvast wijzen op de ouderavond voor de klassen 1&2 op 12 september.

Sept.            
05/09                       Alle leerlingen aan de slag (op school of op stage)
12/09                       Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
12/09                       Ouderavond klas 1 & 2.
20/09                       Studiedag. Er is geen les.. Stages gaan door.   
Okt. 04/10               Regionale studiemiddag pro. ’s Middags geen les. Stages gaan door.