Oktober 2012

De tweede nieuwsbrief van het jaar. We zijn weer opgestart en iedereen heeft zijn draai hopelijk weer gevonden. We merken dat het vinden van goede stage plekken moeilijk is. We hebben elke week voor de klassen 3, 4 en 5 ( 115 leerlingen) ruim 300 stage dagen nodig. Wanneer dat niet lukt is dat teleurstellend voor de stagiair(e) en door het noodrooster geeft dat een extra belasting voor de collega's op school. Op de goede plekken die we wel hebben zijn we zuinig en ik hoop de stagiaires ook. Hieronder vindt u ons stage infoboekje met daarin de aanwijzingen voor de stage begeleiders en de bedrijven.


Okt.  04/10 Regionale studiemiddag pro.’s Middags geen les. Stages gaan door.
         10/10 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
         20/10 t/m 28/10 Herfstvakantie
Nov. 14/11 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
         12/11 16/11 I.O.P. week. Ouder-kind-mentor gesprekken op school.
         20/11 Ouderavond klas 3, 4 en 5.