Nieuwe gezichten in de stagebegeleiding

Voor de zomervakantie kon u hier al lezen dat we dit schooljaar een paar nieuwe collega's krijgen in de stagebegeleiding. Daar is verandering in gekomen. Hester heeft helaas haar aanbod om een onderzoek te doen naar de wensen en mogelijkheden van schoolverlaters zonder een baan, moeten terug nemen. Vanuit haar opleiding werd haar dit afgeraden gezien de studiedruk van haar afstudeerwerkstuk. Annemiek komt wel en is begin september begonnen. Ze komt vier dagen in de week meewerken in de stage. Ze gaat onder andere helpen met het stage-assessment en de administratie van de nazorg.
Voor de vakantie wat het al wel bekend maar nog niet zeker, we krijgen weer een sportieve collega bij, net als Hans Semler heeft ook Reinier Stam gym gegeven, naast Engels en zijn mentoraat van 3e klas groepen. Rein gaat leerlingen begeleiden op hun stage adressen en nieuwe stage plekken zoeken.