ESF aanvraag voor de school

We hebben de ouders van de leerlingen die 15 jaar of ouder zijn een brief gestuurd waarin we toestemming vragen om de leerlingen te laten tekenen voor de aanvraag formulieren voor de aankomende ESF aanvraag.
Met ESF middelen kan de praktijkschool bestaande activiteiten versterken en nieuwe mogelijkheden ontwikkelen.
Met de projecten ESF-PWF wil de Praktijkschool Westfriesland Hoorn en Stede Broec de mogelijkheden tot arbeidstoeleiding en participatie van de leerling vergroten. De leerling krijgt passend onderwijs in een contextrijke leeromgeving, gericht op de eigen ontwikkelingsmogelijkheden welke zichtbaar worden in een ontwikkelingsplan. De leerling verwerft beroepsvaardigheden die hem op weg helpen naar een duurzame (beschermde) arbeidsplaats of laten doorstromen naar een succesvolle deelname aan vervolgonderwijs (BBL/BOL) We willen proberen ESF thema’s te koppelen tot een ge├»ntegreerd onderwijsaanbod.
De ESF-activiteiten zijn:
Arbeidskundigonderzoek:
-Met ESF-middelen willen we de mogelijkheden van arbeidskundigonderzoek vergroten door nieuwe instrumenten te zoeken en ontwikkelen waarbij leerlingen in praktijksituaties uitgedaagd en getest worden en waarbij de leerling meer zicht krijgt op eigen functioneren.
Leerlingwerkplaatsen:
-We willen bestaande leerling-werkplaatsen continueren en verbeteren en nieuwe leerling-werkplaatsen ontwikkelen zodat leerlingen meer in levensechte praktijksituaties en arbeidssimulatie werken aan het verwerven van competenties
Branchegerichte crsussen:
-Het huidige aanbod van branchegerichte cursussen willen we verder ontwikkelen en in samenwerking met andere scholen onderzoeken of er in onze regio meer mogelijkheden zijn op dit gebied.
Nazorg:
-De Praktijkschool Westfriesland wil met de nazorg een vloeiende overgang van school naar arbeid en/of vervolgonderwijs realiseren. Hiervoor is nodig dat een goed netwerk wordt onderhouden en versterkt.
Netwerkvorming:
-Het onderhouden en versterken van een goed netwerk van bedrijven, scholen en instanties is nodig voor het welslagen van arbeidstoeleiding en participatie van onze leerlingen.(meer uitleg)