Mobiliteitsbonus per januari 2013Duurzame inzetbaarheid van werknemers. De overheid wil dat werknemers langer gezond en productief door kunnen werken. En oudere mensen met een uitkering en arbeidsgehandicapten moeten ook werk kunnen vinden. Het wetsvoorstel mobiliteitsbonussen stimuleert werkgevers hieraan bij te dragen.
In 2013 vervallen de doorwerkbonussen voor werkgevers en oudere werknemers. Daarvoor in de plaats komt de mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Werkgevers kunnen nu ook premiekortingen krijgen.
Dit zijn de mogelijkheden.

  • Een werkgever die een werkloze van 50 jaar of ouder in dienst neemt, krijgt maximaal 3 jaar een bonus van € 7000 per jaar. In 2012 is deze premiekorting € 6500 per jaar. 
  • Een werkgever krijgt een bonus van € 7000 per jaar als hij een arbeidsgehandicapte in dienst neemt die minstens het minimumloon verdient. Het gaat bijvoorbeeld om mensen in de WIA, WAO of Wajong die gaan werken zonder loondispensatie. De bonus duurt maximaal 3 jaar. In 2012 bedraagt deze premiekorting € 2402 per jaar. Ook de verklaring scholingsbelemmering die we voor al onze leerlingen aanvragen geeft bedrijven de mogelijkheid de bonus te krijgen. Dit geeft een extra mogelijkheid om een werkplek te vinden!
  • Neemt de werkgever iemand met een Wajong-uitkering met loondispensatie aan, dan bedraagt de bonus € 3500 per jaar. De bonus geldt voor maximaal drie jaar. In 2012 is deze premiekorting € 3402 per jaar. De Tweede en Eerste Kamer hebben hiervoor de wijzigingen in de Wet financiering sociale verzekeringen goedgekeurd.