'Nieuwe' gezichten in de stage


Aankomend schooljaar verandert de bezetting in de stagesectie. Astrid Spaans gaat zich helemaal toeleggen op de theorie van de nivo 1 Winkel assistent en Horeca en gaat daarnaast de branche certificaten HACCP en Sociale HygiĆ«ne geven. Micha de la Porte gaat zijn stempel drukken op het vak montage. Co Coot blijft nog een half jaar, maar er wordt veel aangepast in dit veelomvattend vak (elektro-, fiets- en motor techniek , stucwerk en schilderen enz.) natuurlijk blijven ze erbij maar ze komen niet meer als stagebegeleider bij de bedrijven langs voor de begeleiding van de stagiairs.
Naast dit afscheid staat ook een welkom, volgend schooljaar krijgen we twee "nieuwe"gezichten erbij. Hester en Annemiek hebben gevraagd een rol te krijgen in de stage en werktoeleiding. Beide zijn natuurlijk bekend met de school en de leerlingen/stagiairs. Annemiek heeft twee jaar terug een jaar stage gelopen voor haar opleiding SPW en Hester heeft al twee jaar ervaring met onze school als studente Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam.
Annemiek komt 4 dagen in de week en gaat haar pijlen richten op stage assessment, excursies en groepsstage, Hester gaat een onderzoek doen naar de wensen en mogelijkheden van schoolverlaters zonder een baan.

Cursus “Omgaan met een beperking”
Centrum voor Dagbehandeling en MEE Noordwest-Holland geven in de Schuilhoeve de "Basiscursus Mijn kind heeft een beperking". 
Het is ingrijpend wanneer blijkt dat uw kind een beperking heeft. Onder een kind met een beperking wordt verstaan: een lichamelijke, verstandelijke, auditieve en/of visuele beperking, autisme, ADHD, Syndroom van Down of een chronische ziekte. Tijdens deze cursus is het voor de ouders mogelijk om tips en ervaringen met elkaar delen. Ook is er de mogelijkheid om bepaalde thema's met elkaar te bespreken.De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Het uitwisselen van ervaringen, gevoelens en vragen staat centraal. Dat gebeurt onder deskundige begeleiding. Thema's die aan de orde kunnen komen zijn: Schoolkeuze / keuze dagbesteding. regelingen zoals PGB, rugzakje, CIZ-indicatie, broers en zussen. ontlasten van uw gezin, waarom en wat betekent dat? De thema's worden door u, de ouders, tijdens de eerste bijeenkomst vastgesteld. 
Data: 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober en 1 november 2012
Locatie: De Schuilhoeve, Zesstedenweg 159 in Grootebroek. 
Om 09.00 uur is er inloop met koffie en thee. Om 09.15 begint het programma dat tot 10.45 uur duurt.
De kosten bedragen €10,- voor de gehele cursus.
Servicebureau van MEE Noordwest-Holland, telefoonnummer 088-6522522 of via website www.meenwh.nl of dit aanmeld formulier