Juli 2012, de Zomer editie


Met de zomervakantie voor de deur stuur ik u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben een druk jaar achter de rug, maar er zijn nieuwe projecten opgestart. De leerlingen, ouders en bedrijven geven aan dat we op de goede weg zitten (zie Vensters van Verantwoording) en een groot deel de schoolverlaters gaat met werk of een gewenste opleiding van school, voor de overige zijn nazorgtrajecten opgestart. We beginnen na de vakantie met nieuwe energie en komen dan natuurlijk terug op de schoolverlatersdag, de diploma uitreiking van de nivo 1 opleidingen en nog veel meer. Mag ik u namens de school bedanken voor alle inzet en steun die we van u, als ouder / verzorger, praktijkbegeleider van een stagebedrijf of PWF ge├»nteresseerde hebben ontvangen? Ik wens u een prettige en ontspannen vakantie periode toe en tot volgend schooljaar! Peer Scheepers.vrij.  29/06               Schoolverlatersdag. De overige leerlingen zijn vrij, ook de stagiairs.             
woe. 04/07               Derde jaar stagiairs op school vanwege schooluitje.
v.a.   09/07 -  02/09  Leerlingen hebben zomervakantie
ma.   03/09               introductiedag nieuwe leerlingen klas 1
di.     04/09               klassen 1 en 2 gaan aan de slag, klassen 3,4 en 5 om 14.00 roosters ophalen.
woe. 05/09               alle leerlingen zijn weer aan de slag (op school of op stage, indien afgesproken)


Schoolverlatersdag 2012
kijk hieronder of download hier