Vensters van verantwoording

open hier Ons Venster
Voortgezet onderwijs werkt aan dialoog met belanghebbenden.Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO (voorheen Cfi), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school, via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters kunnen scholen het gesprek aangaan met hun belanghebbenden.
naar vensters online


 

De Rijdende Supermarkt van de Praktijkschool Hoorn
Iedere donderdag komt de rijdende supermarkt van de Praktijkschool in Schellinkhout. Op 3 plaatsen in het dorp kunnen de klanten hun boodschappen doen.In de rijdende supermarkt zijn veel verschillende producten te verkrijgen. De leerlingen leren afrekenen en omgaan met klanten. De versproducten worden iedere dinsdagochtend bevoorraad door de Sparwinkel van dhr. Bonnink in Wijdenes. (Meer)
1 voor onze kinderen