Notulen van onze MR

                                    De notulen van de MR vergadering van eind april vindt u Hier


Voetbaltoernooi, ouders zijn welkom!
 Vanaf week 24, 11 juni t/m 29 juni wordt er na schooltijd om 14.30 uur een voetbaltoernooi georganiseerd. Ook ouders kunnen daaraan meedoen. De oudercommissie stelt zelf een team samen van 4 personen uit de oudercommissie. En er wordt nog een team of meerdere teams samengesteld van andere ouders. Als er vaders of moeders zijn die daaraan willen meedoen kunnen zij zich melden bij Cees van Velzen (voorzitter van de oudercommissie) cees.jolanda@ziggo.nl
Het team moet zich wel presenteren met een passende naam.
Er wordt gespeeld tegen een lerarenteam en leerlingenteams.