Speelhuis in wording


Gerard Oorthuis
Marcel Mook
Gerard Oorthuis, onze leraar bouw en hout wordt een periode ondersteund door Marcel Mook. Marcel is naast zijn werk op het VMBO in Hoorn ook op andere fronten actief. Hij werkt als vrijwilliger bij het Leerbedrijf Oostereiland in Hoorn. In de komende nieuwsbrieven komt dit project nog een keer terug, mede omdat een aantal oudleerlingen van onze school daar een plek hebben gevonden. Het doel van het LWBO is het bieden van interessant werk en dagbesteding aan mensen die door bijvoorbeeld een beperking (nog) geen betaalde baan hebben.
Marcel heeft vroeger op vracht- en visserschepen gewerkt en is daarnaast scheepstimmerman. Ook heeft hij met zijn eigen zeiltjalk als charterboot het IJselmeer en de Waddenzee bevaren. Als vrijwilliger van het LWBO werkt hij aan schepen en motoren, geeft lessen en cursussen, bijvoorbeeld in het knopen leggen en navigatie.
Samen met Gerard Oorthuis worden allerlei projecten opgestart. Een daarvan is het maken van een speelhuis voor het kinderdagverblijf Parlan. Hieronder een bouwtekening zoals het moet worden.
Daaronder een bewegende bouwtekening in Sketchup, een tekenprogramma dat ook door leerlingen worden gebruikt, geïntroduceerd door Marcel.Een ander project is een bank, gebaseerd op het ontwerp dat Gerard Oorthuis ook gebruikte voor de banken op ons schoolplein.
De Open avond heeft deze ontwerpen onder de aandacht gebracht van een aantal belangstellenden.
De orderportefeuille is voorlopig goed gevuld.De bank in Sketchup


Op woensdag 4 april is de bank geplaatst in de hal van het OPDC in Hoorn. De eerste reacties van de leerlingen en de collega's waren erg positief!link


Vrijdag 11 Mei examen HAN1

Op 11 mei komt er weer een erkend examinator van het SVH om het branche certificaat SVH examen Keukenvaardigheden restaurant te komen beoordelen.
Deze door de branche erkende kwalificaties hebben de naam ‘anders dan niveau 1’ meegekregen. Wij noemen de opleiding HAN1.
De eindtermen zijn zeer praktisch en gaan alleen over basale vaardigheden en technieken voor de professionele horeca. Deze SVH-examens zijn uitsluitende praktisch, waarbij via gesprekjes tijdens het examen hele basale kennis en/of begrip getoetst wordt bij een kandidaat om te ontdekken of hij begrijpt wat hij aan het doen is. De vragen/gesprekjes sluiten logisch aan op de gecreëerde praktijksituatie. De drie kwalificaties 'anders dan niveau 1' leiden op tot onderstaande diploma's:


  • Diploma SVH Keukenvaardigheden restaurant
  • Diploma SVH Keukenvaardigheden fastservice
  • Diploma SVH Bedieningsvaardigheden fastserviceBij de bovenstaande opleiding maar voor ook de gewone nivo 1 opleiding Horeca, krijgen we ondersteuning vanuit het Kenniscentrum. Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening.
Als onafhankelijk intermediair verbindt Kenwerk bedrijfsleven en beroepsonderwijs om de samenleving te voorzien van gekwalificeerde mensen, nu en in de toekomst. Dit doen zij door:

•leerbedrijven te erkennen, te begeleiden en adviseren bij het opleiden van leerlingen, zowel in Nederland als in het buitenland;
•arbeidsmarktontwikkelingen te vertalen naar opleidingsinhoud;
•deskundigheid te bieden op het gebied van kwalificeren en examineren;
•regionaal overleg tussen ROC's en leerbedrijven te stimuleren;
•projecten uit te voeren ter verbetering van de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs.